stop
Scoreboard
 Friday, April 13, 2012 
W Tennis
Kansas State
4
Iowa State
3
Kansas
3
Missouri
4
Texas Tech
4
Texas A&M
3