stop
Scoreboard
 Saturday, February 16, 2013 
Softball
F 8 INN
Omaha
1
Oklahoma State
0
Missouri State
8
Iowa State
6
F 5 INN
Missouri-Kansas City
3
Texas Tech
11
Boise State
4
Iowa State
9
Dayton
2
Oklahoma State
4
Texas A&M Corpus Christi
1
Baylor
4
F 6 INN
Illinois
2
Texas
12
Kansas
5
Auburn
8
F 5 INN
Penn State
3
Texas Tech
14
Texas A&M Corpus Christi
0
Baylor
7
F 5 INN
Kentucky
0
Oklahoma
11
F 5 INN
Texas
15
Houston
0
Washington
0
Oklahoma
2