stop
Scoreboard
 Friday, February 1, 2013 
Equestrian
Kansas State
12
Fresno State
4
M Tennis
Oklahoma
4
Indiana
3
Texas
0
Southern California
7
W Tennis
Old Dominion
0
TCU
7
Denver
3
Kansas
4
Wrestling
Arizona State
18
Iowa State
23
Oklahoma State
21
Missouri
13