stop
Scoreboard
 Thursday, March 28, 2013 
Baseball
New Orleans
2
West Virginia
11
Texas
8
Oklahoma State
5
Kansas
1
Oklahoma
12
Kansas State
3
Baylor
2
Women's Basketball
Ball State
48
Kansas State
60
Softball
Texas
5
Kansas
0
F 6 INN
Texas Tech
9
Oklahoma State
0
M Tennis
Wichita State
0
Oklahoma State
4
Seminole State College
0
Oklahoma State
4
San Diego
0
Oklahoma
7
Memphis
0
Baylor
5