stop
Scoreboard
 Sunday, April 21, 2013 
Softball
F 6 INN
Texas Tech
15
Iowa State
5
Kansas
1
Oklahoma State
3
Oklahoma
5
Texas
3