stop
Scoreboard
 Saturday, April 27, 2013 
Softball
F 5 INN
Iowa State
0
Oklahoma
9
Baylor
5
Kansas
6
Baylor
6
Kansas
1
Texas
4
Texas Tech
1