stop
The Big 12 Podcast

2012-13 Big 12 Men's Basketball
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS
(FINAL) (Conference games only)

Scoring Offense
## Team         G  W-L  Pts Avg/G
--------------------------------------------
 1.Iowa State.......... 18 11-7 1416 78.7
 2.Oklahoma State...... 18 13-5 1324 73.6
  Oklahoma............ 18 11-7 1324 73.6
 4.Kansas.............. 18 14-4 1304 72.4
 5.Baylor.............. 18  9-9 1269 70.5
 6.Kansas State........ 18 14-4 1261 70.1
 7.Texas............... 18  7-11 1207 67.1
 8.West Virginia....... 18  6-12 1153 64.1
 9.Texas Tech.......... 18  3-15 1051 58.4
10.TCU................. 18  2-16 959 53.3

Scoring Defense
## Team         G  Pts Avg/G
--------------------------------------
 1.Kansas.............. 18 1130 62.8
 2.Kansas State........ 18 1147 63.7
 3.Baylor.............. 18 1189 66.1
 4.Oklahoma State...... 18 1192 66.2
 5.TCU................. 18 1223 67.9
 6.West Virginia....... 18 1224 68.0
 7.Oklahoma............ 18 1243 69.1
 8.Texas............... 18 1279 71.1
 9.Texas Tech.......... 18 1316 73.1
10.Iowa State.......... 18 1325 73.6

Scoring Margin
## Team         G  OFF  DEF Margin
----------------------------------------------
 1.Kansas.............. 18  72.4 62.8  +9.7
 2.Oklahoma State...... 18  73.6 66.2  +7.3
 3.Kansas State........ 18  70.1 63.7  +6.3
 4.Iowa State.......... 18  78.7 73.6  +5.1
 5.Oklahoma............ 18  73.6 69.1  +4.5
 6.Baylor.............. 18  70.5 66.1  +4.4
 7.West Virginia....... 18  64.1 68.0  -3.9
 8.Texas............... 18  67.1 71.1  -4.0
 9.TCU................. 18  53.3 67.9 -14.7
10.Texas Tech.......... 18  58.4 73.1 -14.7

Free Throw Percentage
## Team         G  FTM  FTA  Pct
---------------------------------------------
 1.Oklahoma............ 18  304  393 .774
 2.Iowa State.......... 18  283  377 .751
 3.Oklahoma State...... 18  329  444 .741
 4.Kansas State........ 18  209  287 .728
 5.Kansas.............. 18  310  437 .709
 6.Baylor.............. 18  255  377 .676
 7.West Virginia....... 18  263  392 .671
 8.Texas............... 18  256  392 .653
 9.Texas Tech.......... 18  226  356 .635
10.TCU................. 18  216  365 .592

Field Goal Percentage
## Team         G   FG  FGA  Pct
---------------------------------------------
 1.Kansas State........ 18  456  997 .457
 2.Iowa State.......... 18  471 1030 .457
 3.Kansas.............. 18  447  986 .453
 4.Oklahoma............ 18  465 1030 .451
 5.Oklahoma State...... 18  452 1018 .444
 6.Baylor.............. 18  445 1043 .427
 7.Texas............... 18  429 1016 .422
 8.West Virginia....... 18  390  946 .412
 9.Texas Tech.......... 18  372  938 .397
10.TCU................. 18  336  895 .375

Field Goal Percentage Defense
## Team         G   FG  FGA  Pct
---------------------------------------------
 1.Kansas.............. 18  380 1032 .368
 2.Baylor.............. 18  422 1043 .405
 3.Oklahoma State...... 18  409 1010 .405
 4.Texas............... 18  418  998 .419
 5.Oklahoma............ 18  438 1034 .424
 6.Iowa State.......... 18  478 1081 .442
 7.Kansas State........ 18  399  880 .453
 8.West Virginia....... 18  421  921 .457
 9.Texas Tech.......... 18  441  945 .467
10.TCU................. 18  457  955 .479

3-Point Field Goal Percentage
## Team         G   FG  FGA  Pct
---------------------------------------------
 1.Iowa State.......... 18  191  489 .391
 2.Kansas State........ 18  140  360 .389
 3.Kansas.............. 18  100  284 .352
 4.West Virginia....... 18  110  316 .348
 5.Oklahoma............ 18   90  259 .347
 6.Baylor.............. 18  124  357 .347
 7.Oklahoma State...... 18   91  292 .312
 8.TCU................. 18   71  231 .307
 9.Texas............... 18   93  319 .292
10.Texas Tech.......... 18   81  280 .289

3-Point Field Goal Percentage Defense
## Team         G   FG  FGA  Pct
---------------------------------------------
 1.Baylor.............. 18   93  312 .298
 2.Kansas.............. 18  113  359 .315
 3.Iowa State.......... 18  117  364 .321
 4.Texas............... 18  100  306 .327
 5.Oklahoma State...... 18  116  340 .341
 6.Oklahoma............ 18  135  385 .351
 7.Kansas State........ 18   92  258 .357
 8.TCU................. 18  100  271 .369
 9.Texas Tech.......... 18  110  292 .377
10.West Virginia....... 18  115  300 .383

Rebounding
## Team         G  Reb Avg/G
--------------------------------------
 1.Kansas.............. 18  713 39.6
 2.Baylor.............. 18  665 36.9
 3.Oklahoma............ 18  658 36.6
 4.Oklahoma State...... 18  648 36.0
 5.Iowa State.......... 18  641 35.6
 6.Texas............... 18  632 35.1
 7.West Virginia....... 18  592 32.9
 8.Kansas State........ 18  556 30.9
  TCU................. 18  556 30.9
10.Texas Tech.......... 18  525 29.2

Rebounding Defense
## Team         G  Reb Avg/G
--------------------------------------
 1.Kansas State........ 18  557 30.9
 2.West Virginia....... 18  588 32.7
 3.Kansas.............. 18  594 33.0
 4.TCU................. 18  608 33.8
 5.Oklahoma............ 18  615 34.2
 6.Oklahoma State...... 18  627 34.8
 7.Iowa State.......... 18  628 34.9
 8.Texas............... 18  651 36.2
 9.Baylor.............. 18  653 36.3
10.Texas Tech.......... 18  665 36.9

Rebounding Margin
## Team         G TEAM  Avg OPP  Avg Margin
--------------------------------------------------------
 1.Kansas.............. 18  713 39.6 594 33.0  +6.6
 2.Oklahoma............ 18  658 36.6 615 34.2  +2.4
 3.Oklahoma State...... 18  648 36.0 627 34.8  +1.2
 4.Iowa State.......... 18  641 35.6 628 34.9  +0.7
 5.Baylor.............. 18  665 36.9 653 36.3  +0.7
 6.West Virginia....... 18  592 32.9 588 32.7  +0.2
 7.Kansas State........ 18  556 30.9 557 30.9  -0.1
 8.Texas............... 18  632 35.1 651 36.2  -1.1
 9.TCU................. 18  556 30.9 608 33.8  -2.9
10.Texas Tech.......... 18  525 29.2 665 36.9  -7.8

Blocked Shots
## Team         G Blocks Avg/G
-----------------------------------------
 1.Kansas.............. 18   100  5.56
 2.Baylor.............. 18   87  4.83
 3.Oklahoma State...... 18   76  4.22
 4.Texas............... 18   70  3.89
 5.Kansas State........ 18   56  3.11
 6.West Virginia....... 18   55  3.06
 7.TCU................. 18   46  2.56
 8.Texas Tech.......... 18   44  2.44
 9.Oklahoma............ 18   41  2.28
  Iowa State.......... 18   41  2.28

Assists
## Team         G Assists Avg/G
------------------------------------------
 1.Kansas State........ 18   305 16.94
 2.Iowa State.......... 18   281 15.61
 3.Baylor.............. 18   256 14.22
 4.Kansas.............. 18   248 13.78
 5.Oklahoma............ 18   232 12.89
 6.West Virginia....... 18   220 12.22
 7.Oklahoma State...... 18   219 12.17
 8.Texas............... 18   204 11.33
 9.Texas Tech.......... 18   182 10.11
10.TCU................. 18   169  9.39

Steals
## Team         G Steals Avg/G
-----------------------------------------
 1.Oklahoma State...... 18   137  7.61
 2.Kansas.............. 18   132  7.33
 3.Texas Tech.......... 18   125  6.94
 4.Kansas State........ 18   124  6.89
 5.West Virginia....... 18   123  6.83
 6.Texas............... 18   121  6.72
 7.Oklahoma............ 18   105  5.83
 8.Baylor.............. 18   104  5.78
 9.TCU................. 18   99  5.50
10.Iowa State.......... 18   96  5.33

Turnover Margin
## Team         G TEAM  Avg OPP  Avg Margin
--------------------------------------------------------
 1.Kansas State........ 18  195 10.8 243 13.5 +2.67
 2.Oklahoma State...... 18  224 12.4 262 14.6 +2.11
 3.Oklahoma............ 18  207 11.5 220 12.2 +0.72
 4.West Virginia....... 18  244 13.6 252 14.0 +0.44
 5.Iowa State.......... 18  219 12.2 217 12.1 -0.11
 6.Baylor.............. 18  225 12.5 219 12.2 -0.33
 7.Texas............... 18  243 13.5 228 12.7 -0.83
 8.Kansas.............. 18  248 13.8 224 12.4 -1.33
 9.Texas Tech.......... 18  252 14.0 223 12.4 -1.61
10.TCU................. 18  245 13.6 214 11.9 -1.72

Assist-to-Turnover Ratio
## Team         G Asst  Avg Turn  Avg Ratio
--------------------------------------------------------
 1.Kansas State........ 18  305 16.9 195 10.8  1.56
 2.Iowa State.......... 18  281 15.6 219 12.2  1.28
 3.Baylor.............. 18  256 14.2 225 12.5  1.14
 4.Oklahoma............ 18  232 12.9 207 11.5  1.12
 5.Kansas.............. 18  248 13.8 248 13.8  1.00
 6.Oklahoma State...... 18  219 12.2 224 12.4  0.98
 7.West Virginia....... 18  220 12.2 244 13.6  0.90
 8.Texas............... 18  204 11.3 243 13.5  0.84
 9.Texas Tech.......... 18  182 10.1 252 14.0  0.72
10.TCU................. 18  169  9.4 245 13.6  0.69

Offensive Rebounds
## Team         G  No. Avg/G
---------------------------------------
 1.Texas............... 18  223 12.39
 2.Baylor.............. 18  222 12.33
 3.West Virginia....... 18  220 12.22
 4.Kansas.............. 18  216 12.00
 5.TCU................. 18  202 11.22
 6.Oklahoma............ 18  200 11.11
 7.Kansas State........ 18  197 10.94
 8.Oklahoma State...... 18  187 10.39
 9.Iowa State.......... 18  181 10.06
10.Texas Tech.......... 18  175  9.72

Defensive Rebounds
## Team         G  No. Avg/G
---------------------------------------
 1.Kansas.............. 18  497 27.61
 2.Oklahoma State...... 18  461 25.61
 3.Iowa State.......... 18  460 25.56
 4.Oklahoma............ 18  458 25.44
 5.Baylor.............. 18  443 24.61
 6.Texas............... 18  409 22.72
 7.West Virginia....... 18  372 20.67
 8.Kansas State........ 18  359 19.94
 9.TCU................. 18  354 19.67
10.Texas Tech.......... 18  350 19.44

Defensive Rebound Percentage
## Team         G D-Reb O-Reb D-Reb%
----------------------------------------------
 1.Kansas.............. 18  497 204 0.709
 2.Oklahoma State...... 18  461 190 0.708
 3.Oklahoma............ 18  458 204 0.692
 4.Iowa State.......... 18  460 206 0.691
 5.Baylor.............. 18  443 224 0.664
 6.West Virginia....... 18  372 191 0.661
 7.Kansas State........ 18  359 186 0.659
 8.TCU................. 18  354 184 0.658
 9.Texas............... 18  409 229 0.641
10.Texas Tech.......... 18  350 205 0.631

Offensive Rebound Percentage
## Team         G O-Reb D-Reb O-Reb%
----------------------------------------------
 1.West Virginia....... 18  220 397 0.357
 2.Kansas.............. 18  216 390 0.356
 3.Kansas State........ 18  197 371 0.347
 4.Texas............... 18  223 422 0.346
 5.Baylor.............. 18  222 429 0.341
 6.Oklahoma............ 18  200 411 0.327
 7.TCU................. 18  202 424 0.323
 8.Iowa State.......... 18  181 422 0.300
 9.Oklahoma State...... 18  187 437 0.300
10.Texas Tech.......... 18  175 460 0.276

3-Point Field Goals Made
## Team         G  3FG Avg/G
---------------------------------------
 1.Iowa State.......... 18  191 10.61
 2.Kansas State........ 18  140  7.78
 3.Baylor.............. 18  124  6.89
 4.West Virginia....... 18  110  6.11
 5.Kansas.............. 18  100  5.56
 6.Texas............... 18  93  5.17
 7.Oklahoma State...... 18  91  5.06
 8.Oklahoma............ 18  90  5.00
 9.Texas Tech.......... 18  81  4.50
10.TCU................. 18  71  3.94

Team Summaries
Team         G  PF-PA  Avg Score Margin  FG-FGA  Pct 3FG-FGA  Pct  FT-FTA  Pct RebF RebA Margin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baylor.............. 18 1269-1189 70.5-66.1  +4.4 445-1043 .427 124-357  .347 255-377  .676 665 653  +0.7
Iowa State.......... 18 1416-1325 78.7-73.6  +5.1 471-1030 .457 191-489  .391 283-377  .751 641 628  +0.7
Kansas.............. 18 1304-1130 72.4-62.8  +9.7 447-986  .453 100-284  .352 310-437  .709 713 594  +6.6
Kansas State........ 18 1261-1147 70.1-63.7  +6.3 456-997  .457 140-360  .389 209-287  .728 556 557  -0.1
Oklahoma............ 18 1324-1243 73.6-69.1  +4.5 465-1030 .451  90-259  .347 304-393  .774 658 615  +2.4
Oklahoma State...... 18 1324-1192 73.6-66.2  +7.3 452-1018 .444  91-292  .312 329-444  .741 648 627  +1.2
TCU................. 18  959-1223 53.3-67.9  -14.7 336-895  .375  71-231  .307 216-365  .592 556 608  -2.9
Texas............... 18 1207-1279 67.1-71.1  -4.0 429-1016 .422  93-319  .292 256-392  .653 632 651  -1.1
Texas Tech.......... 18 1051-1316 58.4-73.1  -14.7 372-938  .397  81-280  .289 226-356  .635 525 665  -7.8
West Virginia....... 18 1153-1224 64.1-68.0  -3.9 390-946  .412 110-316  .348 263-392  .671 592 588  +0.2

Attendance
Team         | HOME GAMES Avg | AWAY GAMES Avg | NEUT GAMES Avg | ALL GAMES  Avg |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Baylor        | 9-70041  7782 | 9-92551 10283 | 0-0     0 | 18-162592 9033 |
Iowa State      | 9-126593 14066 | 9-86485  9609 | 0-0     0 | 18-213078 11838 |
Kansas        | 9-146700 16300 | 9-106360 11818 | 0-0     0 | 18-253060 14059 |
Kansas State     | 9-111822 12425 | 9-100301 11145 | 0-0     0 | 18-212123 11785 |
Oklahoma       | 9-99447 11050 | 9-97762 10862 | 0-0     0 | 18-197209 10956 |
Oklahoma State    | 9-93837 10426 | 9-103364 11485 | 0-0     0 | 18-197201 10956 |
TCU         | 9-51843  5760 | 9-95514 10613 | 0-0     0 | 18-147357 8186 |
Texas        | 9-103964 11552 | 9-93376 10375 | 0-0     0 | 18-197340 10963 |
Texas Tech      | 9-75208  8356 | 9-97733 10859 | 0-0     0 | 18-172941 9608 |
West Virginia    | 9-83182  9242 | 9-89191  9910 | 0-0     0 | 18-172373 9576 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Totals        | 90-962637 10696 | 90-962637 10696 | 0-0     0 | 180-192527410696 |

2012-13 Big 12 Men's Basketball
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS
(FINAL) (Conference games only)

 To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's games.

Scoring
## Player-Team        Cl G  FG 3FG  FT Pts Avg/G
------------------------------------------------------------
 1.Jackson, Pierre-BU....... SR 18 109  46  84 348 19.3
 2.Osby, Romero-OU.......... SR 18 109  5  97 320 17.8
 3.McLemore, Ben-KU......... FR 18 105  40  64 314 17.4
 4.Brown, Markel-OSU........ JR 18  93  35  78 299 16.6
 5.Smart, Marcus-OSU........ FR 18  89  18  97 293 16.3
 6.McGruder, Rodney-KSU..... SR 18 103  32  51 289 16.1
 7.Clyburn, Will-ISU........ SR 18  90  24  84 288 16.0
 8.Nash, Le'Bryan-OSU....... SO 18  95  2  61 253 14.1
 9.Withey, Jeff-KU.......... SR 18  86  1  76 249 13.8
10.McGee, Tyrus-ISU......... SR 18  85  49  25 244 13.6
11.McClellan, Sheldon-UT.... SO 18  76  14  73 239 13.3
12.Austin, Isaiah-BU........ FR 18  91  17  36 235 13.1
13.Harris, Eron-WVU......... FR 18  69  34  53 225 12.5
  Niang, Georges-ISU....... FR 18  81  25  38 225 12.5
15.Rodriguez, Angel-KSU..... SO 18  69  29  55 222 12.3
16.Pledger, Steven-OU....... SR 18  76  42  27 221 12.3
17.Jefferson, Cory-BU....... JR 18  79  3  47 208 11.6
18.Anderson, Kyan-TCU....... SO 18  72  32  30 206 11.4
19.Lucious, Korie-ISU....... SR 18  63  36  35 197 10.9
20.Releford, Travis-KU...... SR 18  65  19  46 195 10.8

Rebounding
## Player-Team        Cl G OFF DEF TOT Avg/G
-------------------------------------------------------
 1.Ejim, Melvin-ISU......... JR 18  52 117 169  9.4
 2.Withey, Jeff-KU.......... SR 18  44 116 160  8.9
  Austin, Isaiah-BU........ FR 18  56 104 160  8.9
 4.Jefferson, Cory-BU....... JR 18  47  93 140  7.8
 5.Osby, Romero-OU.......... SR 18  34  98 132  7.3
 6.Clyburn, Will-ISU........ SR 18  35  90 125  6.9
 7.Cobbins, Michael-OSU..... SO 18  38  85 123  6.8
 8.Young, Kevin-KU.......... SR 18  43  75 118  6.6
 9.McKinney, Adrick-TCU..... SR 18  45  66 111  6.2
10.Gathers, Rico-BU......... FR 18  42  66 108  6.0
11.Abron, Devonta-TCU....... SO 18  41  65 106  5.9
12.Crossland, Connell-TCU... SR 18  44  61 105  5.8
13.Smart, Marcus-OSU........ FR 18  25  73  98  5.4
14.Crockett, Jaye-TTU....... JR 18  29  68  97  5.4
  Jurick, Philip-OSU....... SR 18  31  66  97  5.4
16.Tolbert, Jordan-TTU...... SO 18  40  56  96  5.3
17.Kravic, Dejan-TTU........ JR 18  31  63  94  5.2
  McLemore, Ben-KU......... FR 18  25  69  94  5.2
19.McGruder, Rodney-KSU..... SR 18  32  57  89  4.9
20.Henriquez, Jordan-KSU.... SR 17  33  51  84  4.9

Field Goal Percentage (Min. 4.0 made per game)
## Player-Team        Cl G  FG  FGA  Pct
----------------------------------------------------
 1.Withey, Jeff-KU.......... SR 18  86  143 .601
 2.Jefferson, Cory-BU....... JR 18  79  143 .552
 3.Osby, Romero-OU.......... SR 18  109  202 .540
 4.McGee, Tyrus-ISU......... SR 18  85  165 .515
 5.McLemore, Ben-KU......... FR 18  105  204 .515
 6.Nash, Le'Bryan-OSU....... SO 18  95  189 .503
 7.Niang, Georges-ISU....... FR 18  81  163 .497
 8.Clyburn, Will-ISU........ SR 18  90  193 .466
 9.McGruder, Rodney-KSU..... SR 18  103  223 .462
10.M'Baye, Amath-OU......... JR 18  72  163 .442
11.Brown, Markel-OSU........ JR 18  93  211 .441
12.Smart, Marcus-OSU........ FR 18  89  208 .428
13.Jackson, Pierre-BU....... SR 18  109  257 .424
14.Austin, Isaiah-BU........ FR 18  91  215 .423
15.Pledger, Steven-OU....... SR 18  76  180 .422

Assists
## Player-Team        Cl G Assists Avg/G
-------------------------------------------------
 1.Jackson, Pierre-BU....... SR 18   122  6.78
 2.Rodriguez, Angel-KSU..... SO 18   112  6.22
 3.Lucious, Korie-ISU....... SR 18   102  5.67
 4.Johnson, Elijah-KU....... SR 18   81  4.50
 5.Smart, Marcus-OSU........ FR 18   68  3.78
 6.Staten, Juwan-WVU........ SO 17   64  3.76
 7.Grooms, Sam-OU........... SR 18   67  3.72
 8.Gray, Josh-TTU........... FR 18   61  3.39
 9.Anderson, Kyan-TCU....... SO 18   59  3.28
10.Brown, Markel-OSU........ JR 18   55  3.06
11.Walton, A.J.-BU.......... SR 18   54  3.00
12.Felix, Javan-UT.......... FR 18   52  2.89
13.Tharpe, Naadir-KU........ SO 18   49  2.72
14.Southwell, Shane-KSU..... JR 18   46  2.56
15.Babb, Chris-ISU.......... SR 18   42  2.33

Free Throw Percentage (Min. 2.5 made per game)
## Player-Team        Cl G  FTM  FTA  Pct
----------------------------------------------------
 1.Forte, Phil-OSU.......... FR 18  54  59 .915
 2.McLemore, Ben-KU......... FR 18  64  75 .853
 3.Rodriguez, Angel-KSU..... SO 18  55  66 .833
 4.McClellan, Sheldon-UT.... SO 18  73  90 .811
 5.Smart, Marcus-OSU........ FR 18  97  125 .776
  Osby, Romero-OU.......... SR 18  97  125 .776
 7.McGruder, Rodney-KSU..... SR 18  51  67 .761
 8.Brown, Markel-OSU........ JR 18  78  103 .757
 9.Jackson, Pierre-BU....... SR 18  84  111 .757
10.Releford, Travis-KU...... SR 18  46  62 .742
11.Ejim, Melvin-ISU......... JR 18  45  61 .738
12.Harris, Eron-WVU......... FR 18  53  73 .726
13.Clyburn, Will-ISU........ SR 18  84  116 .724
14.Nash, Le'Bryan-OSU....... SO 18  61  87 .701
15.Withey, Jeff-KU.......... SR 18  76  109 .697

Steals
## Player-Team        Cl G Steals Avg/G
------------------------------------------------
 1.Smart, Marcus-OSU........ FR 18   58  3.22
 2.Rodriguez, Angel-KSU..... SO 18   33  1.83
 3.Gray, Josh-TTU........... FR 18   31  1.72
 4.Walton, A.J.-BU.......... SR 18   28  1.56
 5.Young, Kevin-KU.......... SR 18   27  1.50
 6.Crockett, Jaye-TTU....... JR 18   26  1.44
 7.Anderson, Kyan-TCU....... SO 18   25  1.39
 8.Southwell, Shane-KSU..... JR 18   23  1.28
  McGruder, Rodney-KSU..... SR 18   23  1.28
10.Forte, Phil-OSU.......... FR 18   22  1.22
11.Releford, Travis-KU...... SR 18   21  1.17
12.McClellan, Sheldon-UT.... SO 18   20  1.11
  Jackson, Pierre-BU....... SR 18   20  1.11
  McLemore, Ben-KU......... FR 18   20  1.11
  McGee, Tyrus-ISU......... SR 18   20  1.11

3-Point Field Goal Percentage (Min. 1.5 made per game)
## Player-Team        Cl G  3FG  FGA  Pct
----------------------------------------------------
 1.McGee, Tyrus-ISU......... SR 18  49  106 .462
 2.Henderson, Terry-WVU..... FR 17  29  63 .460
 3.McLemore, Ben-KU......... FR 18  40  88 .455
 4.Southwell, Shane-KSU..... JR 18  33  75 .440
 5.Brown, Markel-OSU........ JR 18  35  84 .417
 6.Babb, Chris-ISU.......... SR 18  40  98 .408
 7.Heslip, Brady-BU......... JR 18  37  96 .385
 8.Lucious, Korie-ISU....... SR 18  36  94 .383
 9.Pledger, Steven-OU....... SR 18  42  111 .378
10.McGruder, Rodney-KSU..... SR 18  32  89 .360
11.Harris, Eron-WVU......... FR 18  34  96 .354
12.Jackson, Pierre-BU....... SR 18  46  131 .351
13.Rodriguez, Angel-KSU..... SO 18  29  88 .330
14.Anderson, Kyan-TCU....... SO 18  32  98 .327
15.Forte, Phil-OSU.......... FR 18  31  109 .284

3-Point Field Goals Made
## Player-Team        Cl G 3FG Avg/G
----------------------------------------------
 1.McGee, Tyrus-ISU......... SR 18  49  2.72
 2.Jackson, Pierre-BU....... SR 18  46  2.56
 3.Pledger, Steven-OU....... SR 18  42  2.33
 4.McLemore, Ben-KU......... FR 18  40  2.22
  Babb, Chris-ISU.......... SR 18  40  2.22
 6.Heslip, Brady-BU......... JR 18  37  2.06
 7.Lucious, Korie-ISU....... SR 18  36  2.00
 8.Brown, Markel-OSU........ JR 18  35  1.94
 9.Harris, Eron-WVU......... FR 18  34  1.89
10.Southwell, Shane-KSU..... JR 18  33  1.83
11.McGruder, Rodney-KSU..... SR 18  32  1.78
  Anderson, Kyan-TCU....... SO 18  32  1.78
13.Forte, Phil-OSU.......... FR 18  31  1.72
14.Henderson, Terry-WVU..... FR 17  29  1.71
15.Rodriguez, Angel-KSU..... SO 18  29  1.61

Blocked Shots
## Player-Team        Cl G Blocks Avg/G
------------------------------------------------
 1.Withey, Jeff-KU.......... SR 18   56  3.11
 2.Austin, Isaiah-BU........ FR 18   36  2.00
 3.Henriquez, Jordan-KSU.... SR 17   31  1.82
 4.Jefferson, Cory-BU....... JR 18   32  1.78
 5.Cobbins, Michael-OSU..... SO 18   29  1.61
 6.Murray, Aaric-WVU........ JR 18   24  1.33
 7.Kravic, Dejan-TTU........ JR 18   20  1.11
 8.Ridley, Cameron-UT....... FR 17   18  1.06
 9.Jurick, Philip-OSU....... SR 18   16  0.89
10.Osby, Romero-OU.......... SR 18   15  0.83
11.Ibeh, Prince-UT.......... FR 18   14  0.78
12.Young, Kevin-KU.......... SR 18   13  0.72
  Brown, Markel-OSU........ JR 18   13  0.72
  McLemore, Ben-KU......... FR 18   13  0.72
15.Papapetrou, Ioannis-UT... FR 18   12  0.67
  Kilicli, Deniz-WVU....... SR 18   12  0.67
  M'Baye, Amath-OU......... JR 18   12  0.67

Assist-to-Turnover Ratio (Min. 3.0 assists/game)
## Player-Team        Cl G Asst  Avg Turn  Avg Ratio
---------------------------------------------------------------
 1.Staten, Juwan-WVU........ SO 17  64  3.8  22  1.3  2.91
 2.Grooms, Sam-OU........... SR 18  67  3.7  24  1.3  2.79
 3.Rodriguez, Angel-KSU..... SO 18 112  6.2  45  2.5  2.49
 4.Lucious, Korie-ISU....... SR 18 102  5.7  53  2.9  1.92
 5.Jackson, Pierre-BU....... SR 18 122  6.8  67  3.7  1.82
 6.Brown, Markel-OSU........ JR 18  55  3.1  34  1.9  1.62
 7.Johnson, Elijah-KU....... SR 18  81  4.5  57  3.2  1.42
 8.Walton, A.J.-BU.......... SR 18  54  3.0  39  2.2  1.38
 9.Anderson, Kyan-TCU....... SO 18  59  3.3  47  2.6  1.26
10.Smart, Marcus-OSU........ FR 18  68  3.8  58  3.2  1.17
11.Gray, Josh-TTU........... FR 18  61  3.4  56  3.1  1.09

Offensive Rebounds
## Player-Team        Cl G No. Avg/G
----------------------------------------------
 1.Austin, Isaiah-BU........ FR 18  56  3.11
 2.Ejim, Melvin-ISU......... JR 18  52  2.89
 3.Jefferson, Cory-BU....... JR 18  47  2.61
 4.McKinney, Adrick-TCU..... SR 18  45  2.50
 5.Crossland, Connell-TCU... SR 18  44  2.44
  Withey, Jeff-KU.......... SR 18  44  2.44
 7.Young, Kevin-KU.......... SR 18  43  2.39
 8.Gathers, Rico-BU......... FR 18  42  2.33
 9.Abron, Devonta-TCU....... SO 18  41  2.28
10.Tolbert, Jordan-TTU...... SO 18  40  2.22
11.Cobbins, Michael-OSU..... SO 18  38  2.11
12.Noreen, Kevin-WVU........ SO 18  37  2.06
13.Clyburn, Will-ISU........ SR 18  35  1.94
14.Henriquez, Jordan-KSU.... SR 17  33  1.94
15.Osby, Romero-OU.......... SR 18  34  1.89

Defensive Rebounds
## Player-Team        Cl G No. Avg/G
----------------------------------------------
 1.Ejim, Melvin-ISU......... JR 18 117  6.50
 2.Withey, Jeff-KU.......... SR 18 116  6.44
 3.Austin, Isaiah-BU........ FR 18 104  5.78
 4.Osby, Romero-OU.......... SR 18  98  5.44
 5.Jefferson, Cory-BU....... JR 18  93  5.17
 6.Clyburn, Will-ISU........ SR 18  90  5.00
 7.Cobbins, Michael-OSU..... SO 18  85  4.72
 8.Young, Kevin-KU.......... SR 18  75  4.17
 9.Brown, Markel-OSU........ JR 18  73  4.06
  Smart, Marcus-OSU........ FR 18  73  4.06
11.McLemore, Ben-KU......... FR 18  69  3.83
12.Crockett, Jaye-TTU....... JR 18  68  3.78
13.Gathers, Rico-BU......... FR 18  66  3.67
  Jurick, Philip-OSU....... SR 18  66  3.67
  McKinney, Adrick-TCU..... SR 18  66  3.67

Minutes Played
## Player-Team        Cl G Minutes Avg/G
-------------------------------------------------
 1.McGruder, Rodney-KSU..... SR 18   628 34.89
 2.Jackson, Pierre-BU....... SR 18   627 34.83
  Brown, Markel-OSU........ JR 18   627 34.83
 4.Releford, Travis-KU...... SR 18   625 34.72
 5.Babb, Chris-ISU.......... SR 18   623 34.61
 6.Anderson, Kyan-TCU....... SO 18   614 34.11
 7.McLemore, Ben-KU......... FR 18   608 33.78
 8.Smart, Marcus-OSU........ FR 18   605 33.61
 9.Clyburn, Will-ISU........ SR 18   596 33.11
10.Johnson, Elijah-KU....... SR 18   581 32.28