stop
Men's Basketball
Season 
Men's Basketball Big12 Overall
Team Record Pct Home Away Neutral Streak Record Pct Home Away Neutral Streak
TCU 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 11-0 1.000 8-0 1-0 2-0 W11
Texas 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 10-1 .909 7-0 1-1 2-0 W3
Baylor 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 9-1 .900 6-0 2-0 1-1 W4
Iowa State 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 9-1 .900 6-0 1-0 2-1 W6
Kansas 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 9-1 .900 5-0 1-0 3-1 W8
Oklahoma State 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 9-1 .900 6-0 1-1 2-0 W2
Texas Tech 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 9-1 .900 9-0 0-1 0-0 W8
West Virginia 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 9-1 .900 3-1 1-0 5-0 W2
Oklahoma 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 7-2 .778 4-0 1-1 2-1 W3
Kansas State 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 7-4 .636 6-0 0-2 1-2 W3