stop
Men's Basketball
Season 
Men's Basketball Big12 Overall
Team Record Pct Home Away Neutral Streak Record Pct Home Away Neutral Streak
Iowa State 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 6-0 1.000 3-0 0-0 3-0 W6
West Virginia 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 6-0 1.000 4-0 0-0 2-0 W6
Oklahoma 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 4-0 1.000 3-0 1-0 0-0 W4
Kansas 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 5-1 .833 2-0 0-0 3-1 W4
Kansas State 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 5-1 .833 4-0 0-0 1-1 W1
Oklahoma State 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 5-1 .833 3-0 0-0 2-1 W2
Baylor 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 4-1 .800 4-0 0-1 0-0 W3
Texas Tech 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 4-1 .800 2-0 0-0 2-1 W3
TCU 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 3-2 .600 2-1 0-0 1-1 W1
Texas 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 3-3 .500 2-0 0-0 1-3 W1