stop
Women's Tennis
Season 
Women's Tennis Big12 Overall
Team Record Pct Home Away Neutral Streak Record Pct Home Away Neutral Streak
Kansas 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 5-0 1.000 3-0 1-0 1-0 W5
Oklahoma State 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 7-1 .875 6-0 0-0 1-1 W1
Texas Tech 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 5-1 .833 5-0 0-0 0-1 W1
Iowa State 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 4-1 .800 0-1 1-0 3-0 W3
Kansas State 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 3-1 .750 1-0 1-1 1-0 W2
Oklahoma 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 3-1 .750 1-1 1-0 1-0 W3
Baylor 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 4-2 .667 3-1 1-1 0-0 W1
TCU 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 2-1 .667 2-1 0-0 0-0 W1
Texas 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 2-1 .667 1-0 0-1 1-0 W1
West Virginia 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 2-1 .667 2-0 0-1 0-0 W2