stop
Men's Basketball
Season 
Men's Basketball Big12 Overall
Team Record Pct Home Away Neutral Streak Record Pct Home Away Neutral Streak
Baylor 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 3-0 1.000 3-0 0-0 0-0 W3
Kansas 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 3-0 1.000 2-0 0-0 1-0 W3
Kansas State 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 3-0 1.000 3-0 0-0 0-0 W3
Oklahoma State 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 3-0 1.000 3-0 0-0 0-0 W3
TCU 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 3-0 1.000 3-0 0-0 0-0 W3
Oklahoma 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 2-0 1.000 2-0 0-0 0-0 W2
Texas 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 2-0 1.000 2-0 0-0 0-0 W2
Texas Tech 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 2-0 1.000 2-0 0-0 0-0 W2
Iowa State 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 2-2 .500 0-1 0-1 2-0 W2
West Virginia 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 1-1 .500 1-0 0-0 0-1 W1