stop
Men's Basketball
Season 
Men's Basketball Big12 Overall
Team Record Pct Home Away Neutral Streak Record Pct Home Away Neutral Streak
TCU 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 10-0 1.000 7-0 1-0 2-0 W10
Baylor 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 9-1 .900 6-0 2-0 1-1 W4
Oklahoma State 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 9-1 .900 6-0 1-1 2-0 W2
Texas 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 9-1 .900 6-0 1-1 2-0 W2
Texas Tech 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 9-1 .900 9-0 0-1 0-0 W8
West Virginia 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 9-1 .900 3-1 1-0 5-0 W2
Iowa State 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 8-1 .889 6-0 1-0 1-1 W5
Kansas 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 8-1 .889 4-0 1-0 3-1 W7
Oklahoma 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 7-2 .778 4-0 1-1 2-1 W3
Kansas State 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 6-4 .600 5-0 0-2 1-2 W2