stop
Softball
Season 
Big12 Overall
Team Record Pct Home Away Neutral Streak Record Pct Home Away Neutral Streak
Baylor 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 10-3 .769 7-1 0-1 3-1 W4
Texas 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 10-3 .769 7-3 0-0 3-0 W5
Kansas 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 8-3 .727 0-0 1-1 7-2 W1
Oklahoma 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 7-3 .700 0-0 2-0 5-3 L1
Texas Tech 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 7-4 .636 0-0 0-1 7-3 W2
Iowa State 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 7-5 .583 1-0 1-2 5-3 L2
Oklahoma State 0-0 .000 0-0 0-0 0-0 - 7-6 .538 0-0 0-3 7-3 L1